LGS 2022 Yorumları ( Genel Değerlendirme ve Soru Analizleri)

LGS 2022 matematik uzman yorumları

LGS 2022 Uzman Yorumları

LGS 2022 soruları nasıldı? diye çok merak ediyorsunuz. Best Matematiğin uzman eğitimcileri tarafından bu soruya yanıt aradık. Önce LGS 2022 yorumlarımızı sizlere genel olarak ifade edeceğiz. Ardından da LGS 2022 Matematik sorularını soru soru analiz edeceğiz.

LGS 2022 Matematik Analizi

📍Yine Matematik testinde orta ve zor sorular ağirliktaydi.

📍Ancak geçen yila göre Matematik sorularinin daha makul düzeyde zor olduğu görülmüştür.

📍 Matematikte bu yıl her konudan sorular sorulmuştur. Bu kapsam geçerliliği açısınsan iyidir. Son 2 yıldır Dönüşüm ve Geometrik Cisimlerden soru çıkmaması üzerine son 2 konu önemsenmiyordu. Bu hususta uyarılarımızı yapmıştık.

📍Köklü İfadeler, Cebirsel İfadeler, Denklemler ve Üçgenler konularından daha fazla soru sorulmuştur. LGS 2023 adayları için bu konular dikkate değerdir.

📍Matematik sorularının geneli aylık yayımlanan MEB Örnek sorulara benzer nitelikteydi. MEB Örnek sorularının tekrar tekrar çözülmesi hakkında sürekli uyarılarda bulunmuştuk.

📍Matematik sorularının hepsi tablo içeren veya geometrik şekilden oluşan beceri temelli yeni nesil sorulardı. Bu da öğrencilerin okulda da mutlaka yeni nesil soru çözme becerisi kazanmasını gerektirmektedir. Bu konuda MEB bi çare bulmalıdır.

📍Sadece okuldaki çalışmalarla, özel ders almadan bu Matematik testi soruları çok zor seviyededir. Fırsat eşitliği yine gözetilmemiştir. İmkanı olup kolejde okuyan veya kursa gönderen ve özel ders alarak yeni nesil sorular üzerinde çok pratik yapanlar her zaman bir adım öndedir.

LGS 2022 Diğer Dersler Analizi

📍Türkçe dersinde çeldiricilerin çok yakın olması öğrencilerde yanlışları arttırmıştır. Bu yılın belirleyici dersi sayısalı iyi öğrenciler için Türkçe olmuş gibi gözükmektedir. Rekabette Türkçesi iyi olan öne geçecektir.

📍Fen dersinde Katı Basıncı, Elektrik ve Basit Makineler soruları öğrencileri zorlamıştır. Genel anlamda makuldür.

📍İnkılap, İngilizce ve Din Kültürü dersi açısından makul düzeyde her yıl olduğu ölçüde sorular mevcuttu.

LGS 2022 Genel Değerlendirme

📍LGS 2022 puanları ve sıralamalarına bakacak olursak, bu yıl sıralamaları baz alırken LGS 2020 puanlarına göre çıkan sıralamalara yakın bir sıralamanın olacağını ön görmekteyiz.

📍 Son olarak, LGS 2022’nin genel anlamda ölçücü bir sınav olduğu, Türkçe yönünden beklenenin çok üstünde zor ve çeldirici olduğu görülmüştür. Matematik yönünden sınavın dengeli zorlukta olması da sevindirici olmuştur.

LGS 2022 Full Yapan Var Mı?

📍 <LGS 2022 full yapan öğrencilerin sayısının bu yıl geçen yıla göre daha fazla olması beklenmektedir. Yine Matematik branşında da geçen yıl 139 öğrencinin full yaptığı düşünülürse bu yıl bu sayının birkaç katına katlanması beklenmektedir.

LGS 2022 İptal Soru Var Mı?

📍Edindiğimiz gözlemlere göre LGS 2022 sınav soruları ile ilgili iptal edilmesini sağlayacak ölçüde itiraz edilebilecek bir soru gözükmemektedir. Sınavın bu anlamda temiz ve uzmanlar tarafından beğenildiği yorumlardan anlaşılmaktadır. MEB’nın sınav hazırlayan yetkililerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Şimdi gelelim Yasin Uzunismail hocamızın sosyal medya platformlarında paylaştığı LGS 2022 Matematik soru analizlerine…  Özellikle LGS 2023 yolcusu olan öğrencilerimiz ve velilerimiz için çok önemli çıkarımlar mevcut. Hocamıza teşekkür ederiz.

LGS 2022 MATEMATİK SORU ANALİZi

Şimdi matematik sorularını soru soru değerlendirelim.

1.soru: Üslü sayıların tam sayı kuvvetleri: Kolay bir soru. Kuvvetlerin negatif olarak seçilmemesi de soruyu kolaylaştırdı. Denk ifadeler kolayca bulunuyordu.

2.soru: Üslü sayılar bilimsel gösterim sorusu: Bu kısımdan benim de tahminlerim de belirttiğim gibi bilimsel gösterim sorusu çıktı. (Bazı tahminlerimde yanıldım bunu ilerleyen sorularda belirteceğim). Bu soruya kolay değil de kolay-orta arası diyebiliriz. Belli düzeyde konu bilgisine ve pratikliğe ihtiyaç var çünkü.

3.soru: Geometri tabanlı karekökte temel işlemler sorusu: Bu soruyu orta düzeyde soru diyelim birkaç işlem barındırdığı için(kolay-orta arası da uygun) . Sınava güzel bir şekilde hazırlanan bir öğrenci bu tarz soruları defalarca çözmüştür. Geometri tabanlı olması soruyu zorlaştırmadı.

4.soru: Verilen ifadeye uygun eşitsizlik kurma sorusu: Kolay bir soru, sadece eşitsizliği kurup çözmek gerekiyordu. Tipik bir TEOG sorusu.

5.soru: Çarpanları bulma sorusu: Çok tatlı bir soru, basit mantığı yakalamak gerekli. Soru bankalarında benzerlerini çok gördüm. Yeterince soru çözen bir öğrenci denk gelmiştir böyle bir soruya. Gene de orta düzey diyelim buna.

6.soru: MEB’in eşitsizlik sorusu: (paketlenen ürün sayılı soru) Sorma sevdasını bazen anlamıyorum. Bu soru yerine kullanılmayan birçok kazanımdan soru gelebilirdi. Kolay-orta arası.

7.soru:Çarpanlara ayırma sorusu: Çarpanlara ayırmada iki kare farkı gelebilir diye düşünmüştüm hiç kullanılmadığı için. Ama Meb karenin alan bilgisinden yararlanarak tam kare özdeşliği sormaktan gene vazgeçmedi. Basit bir çarpanlara ayırma, sonrasında da basit bir çarpma sorusu. Kolay-orta arası diyelim.

8.soru: Sarı-mavi-beyaz kareli karekökte tahmin yapmayı gerektiren soru: Geometrik şekillerin temel özelliklerine hakim olmanın önemini en çok gördüğümüz sorulardan biri. Karekökte tahmin öğrencileri bu sınavda zorladı. Bu soruda çok zorlamadı kullanılan diğer soru zordu. Bu soruya orta düzey diyelim.

9.soru: Veri analizi sorusu(muzlu süt-çilekli süt): Kolay gibi duran ama izlenimime göre öğrencileri zorlayan sorulardan biri oldu. Hem daire grafiği bilgisi hem de orantı bilgisi gerektirmekte. Grafikler arası dönüşümler öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığı konulardan biri. Orta düzeyde bir soruydu.

10.soru:(Öteleme yansıma): Çok tartışılan bir durumdu son üniteden soru gelecek mi diye ve son üniteden bir bu bir de silindir sorusu geldi. Ki son üniteden soru geleceğini ben de tahminlerimde belirtmiştim. Tutan tahminlerimden biri oldu. Gerçi ben görsel zekayı ilgilendiren prizma gelir diye düşünmüştüm ama gelme ihtimali daha az olan silindir geldi. Kolay-orta arası görsel zekayı ilgilendiren bir soruydu öteleme yansıma sorusu.

11.soru:(eşlik sorusu): Gerçekten bu kadar kolay bir eşlik sorusunu beklemiyordum. Benzerlikten daha zor bir soru bekliyordum. Biraz da görsel zekayı ilgilendiren bu soru rahatlıkla yapılabilirdi.

12.soru:(Sarı ve mavi kareli pisagor bağıntısı sorusu):  Sorudaki basit mantığı görmek zor olmasa gerek. Mavi karenin kenarını verilen bilgiden bulmalıyız ve pisagor kullanmalıyız. Orta düzeyde soru..

13.soru: (Sütun grafiğini andıran cebirsel ifadelerde çarpma sorusu): Sorudaki detayı görmeyen öğrenciler tek tek çarpma işlemlerini yapmış olabilir. Çok daha kısa yolla çözülebiliyordu. Öğrencilerin zamanını alabilir ve işlem hatası yapılabilir belki. Kolay-orta arası bir soruydu.

14.soru:(Takvim yapraklı olasılık sorusu): Burada sadece mantıksal düşünmek gerekiyordu. İşlemsel yönü çok azdı. Telegram gruplarından gördüğüm kadarıyla öğretmen arkadaşlarımın tartıştığı bir soru oldu. Mantıksal öğrenciler bu soruyu zorlanmadan yapar. Orta düzeyde bir soruydu.

15.soru: (Mavi ve sarı küplü eğim sorusu): Bu soruda basit eğim formülü gerekiyordu. Ama eğim hesaplanırken sarı küpün kenar uzunluğunun da alınması gerekiyordu. Bu bakımdan dikkati ölçen bir soruydu, tuzağa düşmemek gerekiyordu. Orta düzey bir soru.

16.soru:(Çok orijinal açı kenar bağıntısı sorusu): Bu sene beklentinin( beklentimin) aksine orijinal soruları daha az gördük. Daire dilimli soru çok güzel bir şekilde konunun içine yerleştirildi. Ayrıca çarpanlar konusu da çok güzel bir şekilde sorunun içinde vardı. Orta-zor arası ve sınavın eleyici sorularından biri.

17.soru: (Karekökte tahmin sorusu-mavi çizgiye en yakın top atma sorusu): Bu soru bazı öğretmen arkadaşlarımı da yanıltan bir soruydu. Soruda birden çok ihtimal vardı ki böyle sorular da öğrenciler çok zorlanır. İkisini de doğru belirleyip ona göre tahmin yapmak gerekiyordu. Bu kadar öğretmen arkadaşım da hatalı çözdüğüne göre soruya zor diyeceğiz elbette.

18.soru: (Cam şişeli-kağıt kutulu problemler sorusu): Sorunun çözümünde birkaç aşama olduğu için biraz da mantığı yokladığı için bu soruyu orta-zor arası bir sınıfa koymak en uygunu.

19.soru: (Silindirin hacmi): Burada silindirin temel özellikleri yoklanmış. Açınımdan yararlanarak yarıçap bulunmalı ve ardından hacim formülü. Zor bir soru değil ama orta düzey diyelim gene de.

20.soru: (Örnek soruya benzer grafik sorusu): Bu sorunun çok benzeri bu sene örnek sorularda kullanılmıştı. Onu çözenler için bu soru zor olmamıştır eminim. Güzel bir grafik yorumlama sorusuydu. Burada benim tutmayan bir tahminim oldu. Ben daha önce hiç kullanılmadığı için koordinat sisteminde grafik bekliyordum ama MEB kendi soru tarzından vazgeçmedi ve günlük hayat durumlarına uygun grafik sorusu sormayı tercih etti. Bu soru orta düzey bir soruydu.

Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyor ve hepinizin gönlüne göre bir lise olmasını temenni ediyoruz.

LGS 2023’e hazırlanan öğrenci ve velilerimiz de yukarıdaki analizlerimizi iyi okumalı ve sınava ona göre hazırlanmalılar.

yeni nesil soruları çözemiyorum lgs matematik yaz kampı seviye seviye lgs soru bankası tavsiyerimiz

Whatsapp